MTÜ Aasukalda Maa ja Merepäästekomando on loodud 19.04 2013. Oleme Päästeliidu 70.-s liige.

MTÜ Aasukalda Maa ja Merepäästekomando asutamiskoosolek toimus 19.04.2013 aastal Viru-Nigula katlamaja vanas masuudihoidlas. Koosolekul osalesid Voldemar Zaidullin, Marge Zaidullin, Alari Preis, Jaak Lepik, Hardi Lepik, Riive Raam, Kaja Laineste ja Erlin Tammoja. Kinnitati MTÜ põhikiri ja arutleti tulevikuplaanide üle.

MTÜ Aasukalda Maa ja Merepäästekomando eesmärk on priitahtliku pääste jätkusuutlikuse arendamine, elukeskkonna turvalisuse tõstmine ja priitahtlikuse muutmine kogukondlikuks ettevõtmiseks. MTÜ Aasukalda Maa ja Merepäästekomando järgib oma tegevuses vabatahtliku hea tava.

Mittetulundusühingu juhatuse esimeheks on Voldemar Zaidullin ja juhatuse liikmeteks Marge Zaidullin ning Triin Rebane.

MTÜ Aasukalda Maa ja Merepäästekomandol on kolm registreeritud noorteringi: Kunda Noored Päästjad, Viru-Nigula Noored Päästjad ja noorpäästjate ring Laekveres.


LEADER meetmest teostatud projektid:

2014 aastal vahetatud depoohoone garaaži osa avatäited ja rekonstrueeritud elektri süsteemid.

2017 aastal rekonstrueeritud kogu depoohoone katus, vundament ja välisfassaad.