Projektid

LEADER meetmest teostatud projektid

2014 aastal vahetatud depoohoone garaaži osa avatäited ja rekonstrueeritud elektri süsteemid.

2017 aastal rekonstrueeritud kogu depoohoone katus, vundament ja välisfassaad.

2019 aastal sai Aasukalda VPK KOP (2000€) ja TUR (3500€) meetmest toetust kiirustabloo Viru-Nigula alevikku paigaldamiseks. Koostöös Viru-Nigula vallaga, kes kattis tabloo paigaldamisest puudujääva osa, saadi kiiruselugeja 31. juulist roolikeelajaid teeperve kiitma või vajadusel manitsema. Ohutu liiklemist! https://virumaateataja.postimees.ee/6743768/rahva-mure-mojus-viru-nigulasse-saabus-kiirustabloo